torsdag 10. juli 2014

Portretter

Den som leiter, finner.  Og i dag fant vi mange skatter i barndomsheimen: Ei mappe med tegninger som min kjære storesøster tegna for 45 år sia.  I mappa lå blant annet disse tegningene av familien: Et selvportrett av kunstneren. 
Portrett av pappa.
Lillesøster.
Mamma
Min bror.
Meg selv
Og til slutt, en akvarell av mamma, laga av kunstneren Sigrid Marie Riise for minst 70 år sia.