tirsdag 30. mai 2017

Leukistiske kvitkinngjess.


Årets gåsetrekk er over. I flokkene med kvitkinngås dukket det også denne våren opp noen gjess med spesielle avvik: Leukisme. At en fugl er leukistisk, betyr at den har et genetisk avvik som hindrer naturlig fargeutvikling i fjærdrakten. Jeg er usikker på hvor mange slike individer som finnes totalt i flokkene som hvert år tar turen gjennom Vesterålen til hekkeplassene på Svalbard, men en dag telte vi to leukister i den samme flokken.  Her kommer noen bilder. Det første er fra april 2017
Bilde nr. 2 og nr. 3 er tatt i mai i år.
Dette er den samme gåsa som på bilde nr. 2
Så følger et bilde fra mai 2016
Et bilde fra mai 2013

Et bilde fra mai 2011
Enda et bilde fra mai 2011.  Dette er sannsynligvis den samme gåsa som på det forrige bildet.

Og tilslutt to bilder fra mai 2017